Naudojimo sąlygos

Naudojantis šia svetaine, jūs sutinkate laikytis visų pateiktų naudojimo sąlygų ir taisyklių. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nedelsiant nutraukite naudotis mūsų svetaine.

Svetainės administratoriai ir savininkai turi teisę keisti šias sąlygas bet kuriuo metu be ankstesnio pranešimo. Jūsų nuolatinis naudojimas po tokių pakeitimų laikomas jūsų sutikimu ir priėmimu.

Informacija ir turinys

Visas svetainėje pateiktas turinys, įskaitant teksto, vaizdo, garso ir kitą medžiagą, yra skirtas tik informaciniais tikslais. Taip pat mes negarantuojame šios informacijos tiklimumo, patikimumo ar aktualumo.

Visą turinį galime keisti be išankstinio pranešimo ir negalime būti atsakingi už jokią žala ar nuostolius, kilusius iš tokių pakeitimų.

  • Prieš naudodamiesi bet kuo iš mūsų svetainės, turėtumėte pasikonsultuoti su profesionalais arba atsakingais asmenimis, kad tiksliai įsitikintumėte informacijos ir patarimų tinkamumu jūsų atveju.

Privatumo politika

Mes gerbiame jūsų privatumą ir vadovaujamės griežta privatumo politika. Asmeninę informaciją, kurią mums pateikiate, naudojame tik tam tikslui, nurodytam mūsų privatumo politikoje.

Mes neatskleidžiame jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims be jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, numatytus pagal galiojančius teisės aktus.

Atsakomybės ribojimas

Mes nesame atsakingi už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kurie gali kilti naudojantis mūsų svetaine ar bet kadu kita priemone, įskaitant bet kokius nuostolius dėl informacijos praradimo arba sutrikdymo naudojant mūsų svetainę.

  • Jūs prisiimate visą atsakomybę ir riziką, susijusią su svetainės naudojimu. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų sprendimus ar veiksmus, atliktus remiantis mūsų svetainėje pateikta informacija.